Advocatenkantoor Wissels Stijn
Tongeren - Advocatenkantoor Wissels Stijn

Romeinse Kassei 110/2
3700 Tongeren

012 23 98 38
012 23 22 09
     

ONZE VAKGEBIEDEN

Personen- en familierecht:

 

-Echtscheidingen

-Erfenissen, schenkingen en testamenten

-Onderhoudsgelden

-Wettelijke samenwoning

-Afstamming, adoptie

-Bemiddeling in familiezaken

-Jeugdrecht

Burgerlijk recht:

 

-Contracten allerhande

-Koop/verkoop

-Huurrecht (huishuur, handelshuur, algemeen huur)

-Pachtzaken

-Bouw- en  aannemingsrecht (aansprakelijkheid van aannemer, architect, ingenieur)

-Erfdienstbaarheden, recht van doorgang, onteigeningen

-(appartements)mede-eigendom

 

 

Insolventierecht:

 

-Ondernemingen in moeilijkheden

-Faillissementsrecht

-Gerechtelijke reorganisaties

-Wet continuïteit ondernemingen

-Schuldherschikkingen

-Voorlopige bewindvoering

-Beslag- en executierecht

-Ontbinding, vereffening
(gerechtelijk en minnelijk)

-Collectieve schuldenregeling

 

Handelsrecht:

 

-Invordering van facturen, opstellen factuurvoorwaarden

-Vennootschappen en
verenigingen (vzw’s)

-Handelspraktijken

-Consumentenrecht

-Mededingingsrecht

-Productaansprakelijkheid

-Handelscontracten (agentuur, concessie, commissie, franchising)

 

Strafrecht:

 

-Algemeen strafrecht

-Verdediging als beklaagde, als burgerlijke partij

-Voorlopige hechtenis

-Strafklachten

-Tussenkomst bij strafuitvoering

 

Verkeersrecht en verzekeringsrecht:

 

-Verkeersovertredingen

-Ongevallen met (lichamelijke en/of materiële) schade

-Aansprakelijkheidsrecht

-Algemeen verzekeringsrecht

-Problemen i.v.m. verzekeringsdekking, regres

 

Arbeidsrecht en sociaal recht:

 

-Algemeen arbeidsrecht 

-Arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen

-Individuele ontslagprocedures

-Andere beëindigingmogelijkheden van arbeidsovereenkomsten 

 Bereken route